hfamhob2
hfamhob2
Catechumenaat

 

Catechumenaat

 

catechumenaat

catechumenaat

voor Hoboken kan men contact opnemen met
Leon Boeye 
  Daniel Bagenierlaan 16 bus 6
  0485.18.40.17
e-mail :leon.boeye@hotmail.com

 

Het Catechumenaat is een dienst van het Bisdom die ook in het dekenaat Hoboken-Wilrijk een eigen werking heeft.

richt zich naar alle (geloof) zoekende volwassenen die zich vragen stellen i.v.m.
·  de zin van het leven
·  een levensnabij en menswaardig geloof
·  geloof in God, Jezus, de kerk,….
·  wat christen zijn kan betekenen in hun eigen relatie, in hun huwelijk, in de samenleving van nu.

of

die zich willen voorbereiden op een christelijk doopsel en/of vormsel.

bestaat uit mannen en vrouwen die op vrijwillige basis mee het gesprek willen voeren :
·  met alle respect voor de persoon die zich aanbiedt
·  luisterend
·  eerlijk getuigend
·  mee delend vanuit eigen geloofservaring en inzicht
·  mee zoekend naar een geëigend antwoord en hiertoe gevormd zijn binnen de eigen dienst.

organiseert daartoe

persoonlijke gesprekken en groepsbijeenkomsten waarbij :
·  een hartelijk onthaal en een open sfeer centraal staan en ervaringen en inzichten kunnen uitgewisseld, getoets en verdiept worden
·  specifieke inzichten in de sacramenten gegeven worden in geval van voorbereiding op doopsel en vormsel èn een practische voorbereiding gebeurt op de viering van doopsel en vormsel zelf.

Voor verdere informatie :zie boven