hfamhob2
hfamhob2
 

Jaarkalender

Tengevolgen de Coronamaatregelen zijn alle buiten - en binnenactiviteiten

Afgelast !!!!!!

reservering van de vergaderzaal in de Oude Pastorij (kelder) publiek te maken naar ruimere gebruikers van

e parochie.

Link voor afspraak : nvovcn96kmhddneueuht14g9ao@group.calendar.google.com

Link bezetting van Lokaal

 

 

Jaarkalender

 

 

Enkele toelichtingen bij de Parochiekalender

OKRA : Open Kristelijk Respectvol Actief

Femma : Katholieke Arbeiders Vrouwen
Bepaalde activiteiten gaan door in de refter van de Lagere School.
Het turnen heeft plaats in de turnzaal van de Lagere School.
Voor alle activiteiten raadpleeg het parochieblad en het ledenblad van Femma

Charismatische Gebedsgroep:
Deze komen samen in de weekkapel van de kerk (k).

ZAOEJA:
Scoutsgroep 28 gevestigd aan het "Macadammeke".

Chiro:
Jeugdbeweging - lokaal Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken.

Relatiewerking:
Ten huize van Daniella en Johan Bosmans – Van Peel
GSM: 0476/ 26 41 13

Parochieteam
Bijeenkomsten gaan door in de pastorij, Columbusstraat 6

Kiosk:
Verbruikszaal DE Kiosk, Kioskplaats

KVG:
Katholieke Vereniging Gehandicapten

MTV
Macadammeke’s Thema-Viering (elke laatste zaterdag v.d. maand )

NB
Niet Beschikbaar

NTB
Nog te Bepalen

O.P. Kelder
Oude pastorie in vakschool: Kelder

O.P.Saviozaal
Oude pastorie in vakschool: trap op en dan rechts

Sorghvliet
Zwembad Krijgsbaan

WZS
Welzijnsschakel Hoboken