hfamhob2
hfamhob2
Rouwzorg

 

Rouw-Pastoraal

 

 

rouwzorg

 

rouwzorg

 

 Federatieverantwoordelijke voor de rouwzorg van nabestaanden en de lotgenotengroepen:

Monique Dujardin,  tel. 03/827 96 38  info@rouwzorgvlaanderen.be

Algemene federale coördinatie en verantwoordelijke voor de lotgenotengroepen

website: www.rouwzorgvlaanderen.be

Parochieverantwoordelijken voor de rouwbezoeken:
Maria Michielsen    tel. 03/828 77 83  michielsen.maria@telenet.beRouw bij volwassenen:


- individuele gesprekken

- jaarlijks vijf ontmoetingsgroepen:
   1. namiddagbijeenkomsten voor partnerverlies alle leeftijden
   2. avondbijeenkomsten voor partnerverlies voor de leeftijd tussen 30 en 50 jaar
   3. avondbijeenkomsten voor ‘anders-dan-partner-verlies’ alle leeftijden
   4. avondbijeenkomsten voor alle verliezen en alle leeftijden
   5. namiddagbijeenkomsten voor alle verliezen en alle leeftijden

- opendeurmomenten:
   1. iedere tweede woensdag van de maand in de kerk, Sint Bernardsesteenweg, Hoboken
       van 15 tot 17 uur
   2. iedere laatste donderdag van de maand in Tearoom De Kiosk, Kioskplaats, Hoboken
       van 14 tot 16 uur ,behalve in de schoolvakanties.
- Vorming

In samenwerking met CCV in het bisdom Antwerpen worden regelmatig lange en korte opleidingen gegeven voor mensen die op vrijwillige basis willen meewerken in de rouwpastoraal van onze Federatie Hoboken.
In 2012 en ook reeds begin 2013 ging een korte opleiding van vijf namiddagen door in het TPC Antwerpen. Een volgende sessie wordt voorzien in het najaar van 2013.
Wie interesse heeft kan zich nu al aanmelden bij Monique Dujardin, via info@rouwzorgvlaanderen.be

Website   www.rouwzorgvlaanderen.be
Info         info@rouwzorgvlaanderen.be
                            
Rouw bij jongeren:
- Raadpleeg de website van de Jeugddienst van het bisdom Antwerpen
Website    http://www.ijd.be of neem contact op met
Info          leenvds@ijd.be  -  tel. 03/454.11.44