hfamhob2
hfamhob2
Uitvaart

 

Uitvaart

 

 

uitvaart

 

uitvaart

 

Bijkomende info:

 Francine Bollen        0485.18.40.16 parochie contact persoon   

Maria Michielsen     03 828 77 83
     
     

De uitvaart

De begrafenisondernemer zal in overleg met u en de parochie dag en uur daarvoor afspreken.

Het rouwbezoek
De priester of in zijn naam de pastorale medewerk(st)er, daarvoor opgeleid en aangesteld, zullen u in de korst mogelijke tijd contacteren en het rouwbezoek afspreken.
(geef daarom aan de ondernemer het adres en de telefoonnummer van de contactpersoon voor de getroffen familie.)

De uitvaartdienst
Tijdens het rouwbezoek overlegt u de keuze van een uitvaartdienst . Bij je keuze kan je rekening houden met het verlangen en de geloofsovertuiging van de overledene en tevens met de kerkelijkheid van de mensen die zeker aanwezig zullen zijn.

De uitvaartdienst kan op elk voormiddag van de week behalve op zon- en feestdagen. De gebruikelijk uren zijn 10.00 uur of 11.00 uur. Hier kan wel rekening gehouden worden met de familie die eventueel van verder moet komen of in geval van nog een tweede begrafenis diezelfde voormiddag.

Begroeting
Indien dit gewenst wordt kan er ook voor of na de viering achter in de kerk een begroeting voorzien worden.

Eigen inbreng
Voor de verzorging van de dienst kan de parochie rekenen op een organist, parochiaal zangkoor, lektoren en een volwassen misdienaar.
Het spreekt vanzelf dat de familie een eigen inbreng kan hebben.
Misschien wenst u een afscheidswoordje; een eigen bloem bij de kist of bij de foto te leggen; een tekening van de (klein)kinderen; een passend lijflied van de overledene.
Dit alles wordt bij de rouwbezoek klaar en duidelijk afgesproken.
Er dient natuurlijk rekening gehouden te worden met de liturgie en alles wat in de kerk met de nodige respect kan gebeuren.

 

uitvaartDe rouwkaars

Een kaars voor jou…
Een kaars vol licht en leven
Spreekt ons van thuiskomen in het onbenoembare
De kaars wil ook warmte geven
En ons helpen naast jou te staan
En met jou verder te trekken
In mooie en kwade dagen
Het zal voor jou het licht van de verrijzenis zijn
Licht dat de lange nacht doorbreekt.

Het kruisje met de naam van de overledene
Bij de offergang legt men er de handen op of men groet het als teken van deelneming met de nabestaanden.
Het kruisje en de kaars worden na de offergang in de rouwkapel bijgezet.
De kaars wordt later thuis gebracht.
Het kruisje kan je ophalen tijdens de kruisjesviering en gedachtenis op 1 november, Allerheiligen.

 

Vragen

Mag een begrafenis met urne?
Jazeker. Meestel blijft de begrafenis met de kist (het aanwezige lichaam) erg zinvol.

We hebben een priester in de familie of in de vriendenkring mag hij mee concelebreren en/of de homilie doen?
Jazeker. Na goede afspraak met de pastoor.

Hoeveel kost een begrafenis in de kerk?
Tot op heden kosten alle begrafenissen over heel ons bisdom 275 € aan de kerk. Dit wordt gebruikelijk door de ondernemer geregeld.

Is het zinvol voor onze overledene een mis te laten opdragen?
Mensen verlangen naar diepgaande herinnering. Iedere mis is opnieuw het offer van Jezus voor onze verlossing en viert de verrijzenis van Jezus. Verlossing en verrijzenis waarin onze overledenen mee delen.