hfamhob2
hfamhob2

Doopsel

doopsel

Doop Pastoraal

 

 

doopsel

 

                      

Leon Boeye

Daniel Bagenierlaan 16 bus 6

0485.18.40.17

dopen.hoboken@hotmail.com

AANVRAAG

Karen Willems

Scheldvrijstraat 99

0485.86.45.98

karenwillems83@gmail.com

                          

doopProficiat!

Als je dit leest is het waarschijnlijk omdat  jullie een kindje hebben gekregen. Of zijn jullie nog "in blijde verwachting"? Ofbenje oma of opa geworden? ...
Hoe dan ook ...
Onze parochiefederatie wenst je proficiat. Veel geluk met jullie kind of kleinkind!
Bovendien stel je je blijkbaar vragen omtrent het doopsel van je kind. Misschien twijfelen jullie nog of je je
kind al dan niet zal laten dopen?
Of misschien weet je niet goed hoe dit praktisch in zijn werk gaat? Of…?
Deze tekst probeert een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Het geeft je ook adres en telefoon om je verder op weg te helpen.
In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag samen met jullie en je kindje op weg gaan in geloof...

1. -Het doopsel aanvragen
De ouders doen de doopaanvraag (telefonisch) bij de contactpersoon. De doopheer en de doopcatechisten
zijn mededrager van de doop van je kindje.

De doopaanvraag is een bewuste keuze: ook peter en meter zijn bereid om mee te werken aan de christelijke opvoeding van hun petekindje.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en het doopsel.
zodat je voorafgaand een doopgesprek kan
hebben.

2. -Het huisbezoek
Een korte tijd na de doopafspraak zullen de ouders de doopheer of de doopcatechist(e) op bezoek krijgen.
Dit dan wel na een gemaakte afspraak. Het is wenselijk dat beide ouders thuis zijn.

Het eerste gesprek gebeurt dus thuis waar de christelijke opvoeding begint. Tijdens dit gesprek kunnen tevens praktische vragen besproken worden en inlichtingen ingewonnen.
 
3. -De doopviering
De doopviering is gebruikelijk op zondag namiddag om l4.30uur.
Zondag is de dag van de verrijzenis, de dag van het nieuwe leven.

Actieve inbreng is eventueel mogelijk na goede afspraken bij het doopgesprek.

De doop wordt ingeschreven in het doopregister. De nodige gegevens vraagt men u bij het doopgesprek op.

Sommige mensen laten de doop ook inschrijven in het trouwboekje of op een geboorte acte. Breng deze dan mee. De doop heer zal het graag invullen.

4. -Waar en wie?
In de federatie Hoboken kan je terecht in één van de vier kerken maar deze keuze is meestal gebonden aan een bepaalde zondag.
De I ste zondag: H. Familie -Don Bosco;
De 2de zondag: Q.L. Vrouw -centrum;
De 3de zondag: Sint Jozef Moretusburg;
Voor dopen in de Wegel: Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met Maria De Vos (gsm 0475 29 92 74)

5. -Na het doopsel
Op de zondag het dichtst bij het feest van "Licht en vrede" (2 februari) worden jullie samen met je kindje uitgenodigd voor de kinderzegen voor alle pasgedoopten en nog tal van andere kinderen. Welkom!


Concrete afspraken in elke parochie
We  hebben afgesproken dat er in elke parochie maandelijks één doopsel in de kerk wordt voorzien.  Om ouders de keuze te laten waar zij hun kindje willen laten dopen kunnen zij dus kiezen voor een datum of voor een bepaalde parochie. Omdat  het niet iedereen past om zondags hun kindje te laten dopen wordt er in het H. Hart – De Wegel op zaterdag gedoopt.
Principieel kiezen we voor gemeenschappelijke dopen. Dit is trouwens een aanbeveling van onze nieuwe Bisschop. We willen het aantal wel beperken tot 4 kindjes in één doopviering.
Voorheen werd het doopsel  in de vier parochies op hetzelfde uur gepland, nl. 14.30 u.  Vanaf 1 januari is ook deze regeling gewijzigd: In de  H. Familie (Don Bosco) en St. Jozef (Moretusburg) zullen de dopen blijven om 14.30u. In O. L. Vrouw heeft men gekozen om het doopsel te laten aansluiten aan de viering van 10.30 u. Dus rond 12.00 u. In  het Heilig Hart–De Wegel is de doop principieel om 14.30u. Wel kan er daar, indien nodig,  na afspraak met de catechist of plaatselijk contactpersoon een ander uur gekozen worden.
Na het aanvragen en vastleggen van de doop (meestal met de coördinator van dooppastoraal), zal vanuit de door de ouders gekozen parochie een catechist contact opnemen met het gezin om bij hen thuis dieper in te gaan op het doopgebeuren en om afspraken te maken. Natuurlijk kunnen in dit gesprek ook onderwerpen aan bod komen die het doopgebeuren overstijgen. Uit ervaring kan ik zeggen dat  zo'n doopgesprek een  zinvol en boeiend gebeuren is, zowel voor de ouders als voor de catechist zelf. Deze doopcatechist is meestal ook aanwezig tijdens het doopsel. Het schept verbondenheid en draagt bij tot een warme sfeer in de viering.
En dan nog dit, wat kost een doopsel.
Het doopsel is gratis. Wel wordt een kleine bijdrage gevraagd van 15 euro per kindje voor de onkosten.
 
Het doopsel is een initiatiesacrament
doopDoor het doopsel wordt het kindje opgenomen in de christelijke gemeenschap.  Het doopsel gaat vooraf aan de eerste communie, het  vormsel en het kerkelijk huwelijk. Daarom wordt bij de sacramenten van het vormsel en het huwelijk een doopbewijs gevraagd.  Natuurlijk wordt het doopsel ingeschreven in de  parochie waar u woont, maar vroeger  was het ook de gewoonte om dit doopsel te registreren in het trouwboekje.  Door de verschillende samenlevingsvormen waar ouders vandaag voor kiezen is dit trouwboekje niet altijd beschikbaar. Daarom is het goed om een copij van de geboorteakte mee te brengen zodat de doopheer hierop het doopsel kan vermelden.

En tot slot... op welke leeftijd kan er gedoopt worden?
Vele kindjes die wij bereiken zijn enkele maanden tot één of twee jaar oud. Uiteraard kunnen de ouders ook kiezen om hun kind op latere leeftijd te laten dopen  zoals bv. bij de eerste communie. Men kan ook  kiezen om het kind gelovig op te voeden,  het doopsel en ook het vormsel uit te stellen tot een volwassen leeftijd en dan de keuze te laten aan de jong volwassene zelf, na een degelijke voorbereiding. Er zijn voldoende mogelijkheden  zodat iedere ouder volgens eigen visie en geloofsbeleving een keuze kan maken.
Voor  meer informatie of gesprek of om een doopdatum af te spreken, neem gerust contact op met Leon Boeye (diaken) gsm 0485 18 40 17.
Wij kijken er alvast naar uit om jonge ouders met hun kindjes te ontmoeten!
Leon Boeye - federatiecoördinator.