hfamhob2
hfamhob2

Lagereschool

Basisschool   Don Bosco

 

Een school waar PIT in zit !!

 

HOOFDSCHOOL
Kleuters en lagere afdeling

directeur: Stef Van Haperen
Sint - Bernardsesteenweg 665
2660 Hoboken
Tel : 03 / 825.07.76
E-mail : directie@basisschooldonbosco.be

Lagereschool

 

De eerste stapjes in een nieuwe boeiende schoolwereld worden al spelend gezet in de geborgenheid van onze kleuterafdeling.

Voor de verdere ontwikkeling van dit jonge leven bieden we ervaringsgerichte activiteiten, waarbij veel aandacht gaat naar speelse werkvormen, op cognitief, sociaal - emotioneel en motorisch gebied.

Een greep uit onze jaarlijkse activiteiten
Kleutersportdag
Leeruitstappen
Grootouders - of oudersfeest
Schoolreis
Projecten

Spreken , luisteren, lezen, rekenen, sporten, zingen, leren leren, lachen, naar theater, de natuur in, zwemmen, projecten voor heel de school, ...

Dit is nog maar een greep uit de boeiende activiteiten van onze lagere school. We werken er in een geest van goede samenwerking, met hoofd, hart en handen.

De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom beschikken al onze klassen over één of meerdere computers, met een aansluiting op het internet voor het 5de en het 6de leerjaar. Onze leerlingen leren er vanaf het 1ste leerjaar op een verantwoorde manier gebruik van te maken.

Onze dienstverlening naar de ouders toe
Schooluren :
08.30 tot 11.40 uur
13.00 tot 15.20 uur
Woensdag : 08.30 tot 12.05 uur

Voorbewaking vanaf 7.00 uur
Nabewaking (ook woensdag) tot 17.30 uur

Begeleiding door :
·  Schoolteam
·  CLB
·  Logopediste
·  Kinesiste
·  Schoolarts

Inlichtingen - Inschrijvingen in de hoofdschool
Vanaf Juni tijdens de schooluren
Van 1 tot 7 Juli en van 16 tot 31 Augustus