hfam hfam federatie
 
Nieuws H. Familie - Don Bosco
 

 

 

ECHO'S VANUIT HET DON BOSCOKOOR
hfamDon Bosco "on stage"!!
Op ons vorig concert, in november 2017, brachten wij film- en musicalmuziek. Ondertussen hebben we flink de smaak te pakken, en ook op ons volgend optreden staat er filmmuziek op het programma (The Lion King, West Side Story...) Maar ditmaal zit er ook een vleugje opera bij! Licht verteerbare, zondagnamiddag opera, zeg maar, met melodieën die in het collectieve geheugen zitten: het Slavenkoor uit "Nabucco" van Verdi, Voi che sapete uit "Le nozze di Figaro" van Mozart, Nessum Dorma uit "Turandot" van Puccini...
De koren Cantecleer uit Niel en Canteclaer VOKO uit Hoevenen zingen met ons mee. De begeleiding wordt verzorgd door piano, cello, fluit en een combo. Er zitten ook een paar instrumentale intermezzi tussen met soli voor vleugel, cello en fluit. Pareltjes!
Daar moet u natuurlijk bij zijn...
Praktisch: concert "Music on Stage" op zondag 18 november 2018 om 16 uur (deuren 15.30 uur) in de H.-Familiekerk, Sint-Bernardsesteenweg, Hoboken. Kaarten kosten € 14 - drankje inbegrepen. Bestellen kan via de koorleden, via de site www.donboscokoor.be of telefonisch op het nummer 0478 32 05 43.
Rekeningnummer Don Boscokoor: BE09 7895 2409 4957
Wij kijken ernaar uit... u ook?

 

FEMMA DON BOSCO NODIGT UIT:
ZONDAGWANDELING 21 OKTOBER 2018

Dwars door het water wandelen, terwijl je het water kan ruiken en voelen. Dat kan in Bokrijk! Eigenlijk is het een fietspad, maar je kan er ook perfect wandelen. Time Magazine riep het dit jaar uit tot één van de 100 plekken wereldwijd die je zeker eens moet gezien hebben. Het pad is 3 meter breed met het water aan weerszijden op ooghoogte. Zo versmelten de toeristen als het ware met de omgeving en het water. Je bevindt je onder de waterspiegel en kijkt er tegelijk over uit. Dit in totale harmonie met het unieke landschap van het vijvergebied De Wijers (een paradijs voor amfibieën en watervogels).
We vertrekken om 10 uur op de parking van de Extra Time richting Bokrijk. Vergeet je picknick niet!
Gelieve Paula Janssens te verwittigen indien je mee wil gaan wandelen. Tel: 03 829 19 21 of janssenspaula@skynet.be
Na de wandeling gaan we eten in de Extra Time wie hier wil aan deelnemen moet Chris verwittigen 03828 63 38 of GSM 0478 27 04 80 of christiane.janssens.vdb@skynet.be

 

ZONDAG 21 OKTOBER 10.45 uur
ziekenzalving in de kerk van Don Bosco

De leden van Samana van Don Bosco en Moretusburg worden van harte uitgenodigd om aan deze ziekenzalving deel te nemen. Om tegemoet te komen aan de vraag van verschillende mensen, hierna een korte overweging van onze pastoor over de ziekenzalving.

Christenen zijn mensen die in de voetstappen van Jezus mogen en willen gaan. Niet als bij toeval, maar Jezus ging vaak naar de zieken. Hij legde hun de handen op, sprak een woord en hij maakte hun weer veel beter. Hij genas hen.
Zo komt het dat de apostel Jacobus in zijn brief schrijft: ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeenschap roepen, opdat zij een gebed over hen uitspreken en hen met olie zalven in de Naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonden heeft  begaan zal het hem vergeven worden.’

Dikwijls hebben christenen door gebed en handoplegging genezen. De zalving met olie kwam erbij omdat dit  wegnemen van pijn bewerkte. De kerk heeft van deze zegening, handoplegging en zalving een sacrament gemaakt, een bijzondere Godsontmoeting. Een van de zeven sacramenten.
De leerlingen waren ervan overtuigd dat Jezus in dit gebaar en gebeuren zeer dicht bij de zieken was. Dit was wel een grote blijk van liefde waarmee Jezus bij de zieken was; Dit sacrament is dus een liefdevolle en genezende ontmoeting met Jezus. Het geloof in de genezende liefde van Jezus maakt de zieke beter. Gods liefde en zegen worden ingezalfd. De zonden worden vergeven en het Rijk Gods wordt aangereikt.

In de praktijk ervaren de bedienaars en de naastbestaanden dat de zieke deze genadevolle ontmoeting als erg rustgevend beleven, alsof de ballast der ziekte van hen is geweken. Voor sommigen de aanvang van nog een heel rustgevende periode. Het geeft een heel nieuw licht op hun leven. Sommige zieken hebben het licht van de overkant gezien.
Dit wondere gebeuren vraagt dat wij christenen bij onze zieken samenkomen en bidden.
Wij bidden samen met onze zieke; we vragen samen om Gods barmhartigheid; we luisteren samen naar gods bemoedigende woorden; de priester zegent met heilige olie - het chrisma - het hoofd en de handen van de zieke.
Indien de zieke kan en wil wordt ook de heilige communie als laatste teerspijze gegeven.
Bij zulke viering past het licht van een feesttafel en een bloemetje met een oprechte proficiatwens.
Dit alles kan perfect in een eucharistieviering gebeuren.
Het kan ook wel bijna helemaal privaat onderweg of op het levenseinde.
Het draagt de voorkeur dit in gemeenschap te doen waar dat kan.
Zo kunnen ook mensen zegen voor mekaar zijn.

                                                                                                       Guido Tielemans.

 

 

Onze website: www.hfamhob.be

 

Maandbrief (klik op logo)

nieuwsnieuwshfam

 

AGENDA

maandag 22 oktober
14.30 u. OKRA: ‘Barbara’ in de Singel
19.30 u. Ontmoeting werkgroepen en groeperingen van Moretusburg en Don Bosco in de kerk van Moretusburg

dinsdag 23 oktober
20.00 u. Don Boscokoor: repetitie in de Damiaankapel

woensdag 24 oktober
19.00 u. Rouwzorg: gesloten Herfstgroep Rouw in de Columbusstraat 6
19.30 u. Charismatische beweging: gebedsavond in de Damiaankapel

donderdag 25 oktober
09.30 u. OKRA: teamvergadering op het Macadammeke
13.00 u. Femma: Hobbyclub in de oude pastorij
14.00 u. Informatienamiddag in IJssalon Kiosk

vrijdag 26 oktober
13.30 u. Welzijnsschakel: voedselbedeling in Kasteel Broydenborg