hfam hfam federatie
 
Nieuws H. Familie - Don Bosco
 

 

UIT HET PT VAN 24 APRIL 2018

Als bezinning gaf pastoor Guido ons een tekst: Je bent een engel. Engelen zijn mensen die ‘licht’ doorgeven…
Het werd een boeiend gesprek rond engelen…
En dan een reeks afspraken voor dit en volgend werkjaar.
Er werden ook concrete afspraken gemaakt rond de parochierecepties voor 2019.
13 januari in de kerk van Don Bosco, 19 januari in de kerk van Moretusburg.
De PT-bijeenkomsten werden gepland.
De bijeenkomst actoren in de liturgie van 14 mei wordt door pastoor Guido verder uitgewerkt.
De Mariaviering aan de kapel op ’t macadammeke op 26 mei 2018 is in voorbereiding, flyers zijn klaar.
De Mariaviering 2019 zal waarschijnlijk doorgaan op 24 mei.
Open kerk in de maand juni valt weg omdat die dag ook de feestviering 65 jaar OKRA met uitgebreide feestmaaltijd doorgaat.
De feestelijke eucharistieviering met nadien receptie heeft plaats op 10 juni in onze kerk.
Het Don Boscokoor plant een kooroptreden op 18 november 2018.
De webside van Sint Jozef Moretusburg is klaar, nog enkele kleine aanpassingen volgen.
Voor de woord- en communievieringen in de kerk van Don Bosco wordt het sierkaft voor het evangelieboek gebruikt.
De tekst met de uren van de vieringen aan de kerktoren in Don Bosco wordt aangepast.
Na nog enkele kleine afspraken werd onze bijeenkomst afgesloten met een samen gebeden Onze Vader.

 

DON BOSCO VIERT!
De gepensioneerde leerkrachten van de Technische school zullen op woensdag 23 mei e.k. weer het feest van Maria Hulp van de Christenen vieren.
Het was dit feest, alsook het feest van Mara Onbevlekt Ontvangen (8 december), dat Don Bosco zelf sterk in de aandacht stelde als ondersteuning van zijn werk voor de jongeren als hij zijn werk in Turijn begon en dat bleef steeds zo. Nu nog komen die Maria-feesten in de aandacht ter gelegenheid van grootse feesten in de Don Boscoscholen zowel in zijn huizen en opvangcentra. Die dag woensdag (23 mei) vieren de gepensioneerden om 10.30u. de Eucharistie in de kerk met gedachtenis aan de reeds overleden collega’s. Nadien hebben ze samen een maaltijd in de school en is er telkens een activiteit of een wandeling of gaan ze samen iets bezichtigen.
Zo proberen we het erfgoed van Don Bosco te blijven vasthouden en door te geven aan de volgende generatie. Het is goed en het doet deugd dat we mekaar blijven ontmoeten. Uiteraard mag iedereen deze viering in de kerk bijwonen.
Luk Fabré

 

 

 

Maandbrief (klik op logo)

nieuwsnieuwshfam

 

AGENDA

zaterdag 19 mei
KVG: Weekend tot en met maandag 21 mei

dinsdag 22 mei
20.00 u. Don Boscokoor, repetitie in de kerk van Don Bosco
20.00 u. Parochieteam: vergadering in de pastorij van Moretusburg

woensdag 23 mei
19.30 u. Charismatische beweging: Charismatische gebedsavond in de don Boscokapel
19.30 u. Femma: Turnen in de turnzaal van de lagere school
20.00 u. Onderweg: Open Deur – Bijbelbezinning bij Els, Hollebeekstraat

donderdag 24 mei
13.00 u. Femma: Hobbyclub in de oude Pastorij

vrijdag 25 mei
13.30 u. Welzijnsschakel: Voedselbedeling en begeleiding