hfam
hfam
hfam
 
Vieringen H. Familie - Don Bosco


zaterdag 7 december

17.00 u. liturgische viering

ouders en gootouders Campo-Van Doninck
gedachtnis overleden ouders Marie-Louise Verlinden en August Vermuyten
en overleden grootouders familie Vermuyten-Lochtenbergh en familie Verlinden-Augustijnen
inwoners van de Praaglaan

zondag 8 december
1e zondag van de Advent

10.45 u. liturgischeviering
inwoners van de Majoor Malfaitplein

woensdag 11 december
19.00 u. liturgischeviering in de Damiaankapel

 

pasen