federatie federatie federatie federatie kerkenleven
 
Hoofdartikel Laatste up-date 07 08 02019
 

 

BESTE VRIENDEN,
Deze middag is ons het bericht toegekomen vanuit de Bisschoppenconferentie dat alle openbare vieringen vanaf zaterdag 14/3 worden verboden.

Begrafenissen, doopsels, huwelijken kunnen door gaan in kleine kring. Dus geen gemeenschappelijke doopsels !!

Deze actie is geldig tot 3 april.
Indien er verlenging is wordt dit tijdig meegedeeld.

Gelieve in uw eigen kring deze boodschap verder te verspreiden.  Zodat zo weinig mogelijk mensen onverrichterzake naar de kerk komen.
Wij zullen dit weekend aan de kerk de mededeling ook uithangen.

Met beste groeten,

Francine Bollen - plaatselijk contactpersoon.
Leon Boeye - diaken
Parochies H. Familie en St Jozef

Copy van officiële mededeling

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.
Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  • Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.
  • Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.
  • De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.
De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.
Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat.
IPID -Brussel, donderdag 12 maart 2020

 

 


 

website PE DAMIAAN

https://www.kerknet.be/organisatie/pe-damiaan-hoboken-berchem-kiel-wilrijk