federatie
federatie
federatie
federatie
kerkenleven
Interparochieel nieuws

 

logookraVoordrachten, reisreportages en cursusreeksen die georganiseerd worden door OKRA in het Vergadercentrum De Stroming – auditorium, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij OKRA, op bovenstaand adres, tel. 03/220.12.80, antwerpen@okra.be.

Aandacht: vanaf dit werkjaar zijn er voor Antwerpen 2 lokaties!
Voor Antwerpen Centrum: In vergadercentum De Stroming-auditorium, Nationalestraat 111, Antwerpen
Voor Antwerpen Zuid: In Domitys, Leon Stynenstraat 40, 2000 Antwerpen (Nieuw Zuid)

 

Op maandag 10 december in Antwerpen Centrum
Reisreportage: Slovenië. Sprekers: J. Demarsin en Mieke Opsommer   
Slovenië bekoort met adembenemende berglandschappen, prachtige grotten, glooiende wijngaarden... En daarin staan de stille getuigen van een bewogen geschiedenis. Slovenië verklaarde zichzelf onafhankelijk in 1991, trad toe tot de EU in 1994 en tot de eurozone in 2007.

 

KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN-HOBOKEN
secretariaat: Verbaenen M.-Van Hileghem J.
Oudstrijderslaan 39/3-2660 Hoboken
Tel.03/8290852 - gsm 0474/260759 - 0477516891
Rekening nummer 833-4298603-15 van KVG Hoboken
E-mail:marcel.verbaenen@kvg.be

_______________________________________

ADEMTOCHT HOBOKEN NODIGT JE UIT
VOOR HAAR KRINGBIJEENKOMST

op donderdag 13 december 2018 van 14 tot 16 uur,
in de lokalen van Encounter Vlaanderen, Notelaarstraat 14.

Het artikel van november gaat over Ons Geweten.
Op eigen kompas je weg zoeken.
Het is een tekst van Maurits Gilissen, lid van de redactie. Hij schrijft:
“Het innerlijk besef van goed en kwaad noemen we ons geweten. Het speelt een grote rol in ons leven. Vroeger werd alles van ‘bovenaf’ opgelegd. Nu wordt de nadruk gelegd op eigen aanvoelen en de eigen verantwoordelijkheid, “van binnen uit”. Onze innerlijke stem kan je vergelijken met een ethisch kompas. Het bepaalt de richting voor ons handelen.”
Die innerlijk stem wordt gevormd door ons verstand en aanvoelen. Daarbij speelt ook de invloed van onze omgeving, de waarden en normen die we van thuis uit samen met onze opleiding en ervaring meekregen. We kunnen ook bij vertrouwde vrienden onze gewetensvragen toetsen, zoals het in onze kring vaak gebeurt. Wellicht wordt ons innerlijk kompas daardoor wel eens bijgestuurd.
Annie De Blaes zal het gesprek op gang brengen en ons bij de les houden.

Ademtocht Hoboken heeft 20 trouwe leden. Al wie boven de 60 is en zo’n bijeenkomst wenst mee te maken kan vooraf contact opnemen met Bert en Frieda Cleymans (tel. 03.611.02.24).

 

 

inter

inter

 

 

inter

 

 

inter

 

 

inter