stjozef stjozef stjozef
Icoon : Andre Beniest www. icone-art.be
 
Nieuws St- Jozef
 

 

LEDEN VAN HET PASTORAAL KERNTEAM (PT) VAN DON BOSCO EN MORETUSBURG GEVEN DE FAKKEL DOOR

Na een jaar op non-actief als effectieve vergadering kwamen we als leden van het PKT ( pastoraal kernteam Don Bosco-Moretusburg) opnieuw samen op dinsdag 15 juni. U las het verslag reeds in voorgaand parochieblad.
Wat deze vergadering nog extra bijzonder maakte was het afscheid van drie leden die zich jarenlang voor beide parochies hadden ingezet. Greet was het gezicht van Moretusburg, Martha kende men vooral van de tweedehandswinkel
en Frans vertegenwoordigde OKRA (naast zoveel meer).
Een welgemeend dankjewel aan deze drie mensen hoort er zeker bij, maar met een persoonlijke schets over ieder van hen, willen wij hen figuurlijk in de bloemetjes zetten. 
Vorig werkjaar kwamen Renaat en Nelly ons team versterken, maar er is nog altijd plaats voor nieuwe leden! (wie oren heeft, die hore….!!!).

Meer dan Madame Arabel
hfamhob

 

Een vaste waarde binnen het PKT sinds reeds meer dan 10 jaar ? MARTHA Vervoort ( Fockaert).
Het zou een mooie quizvraag kunnen zijn in een quiz over de parochie ( zouden we beslist eens moeten organiseren…..)
Ik ben er van overtuigd dat veel meer mensen haar kennen als “ Martha van het winkeltje “. Ze deelt daar letterlijk en figuurlijk echt de lakens uit. Maar Martha heeft nog veel meer pijlen op haar boog.
Ze was dus ook vele jaren lid van het Parochieteam, en had zo haar inbreng in het reilen en zeilen van de parochie. Dikwijls op de achtergrond, maar niet minder overtuigend.
Ze vond regelmatig een “ soul mate “ in Greet tijdens vergaderingen als er specifieke aandachtspunten voor Moretusburg waren. De wijk en de parochie liggen haar echt heel nauw aan het hart.
En ja natuurlijk : zij zorgde zeker de laatste jaren voor de koffie. En we gaan dat erg missen. Maar dat was niet het belangrijkste.
Ik bewonder in Martha haar stiptheid en nauwgezetheid en dat komt als collega in een vergadering heel dikwijls van pas. Gedreven in al wat ze doet. Geen grootprater tijdens vergaderingen. Heel dikwijls moest expliciet om haar mening gevraagd worden. Maar wat ze zei was meestal “ to the point “ : klaar en duidelijk en ter zake.
Met het runnen van haar winkeltje in de pastorij had ze trouwens een heel goede kijk op wat er leefde binnen de diverse gemeenschappen. En dit gaan we beslist veel meer missen dan de lekkere koffie. Want die eerste expertise is niet zomaar te vervangen, in tegenstelling tot koffie maken. ( maar dat zullen we nog moeten ervaren )
Dat kledingwinkeltje op dinsdag wordt trouwens ook steeds maar drukker, en het opleiden van opvolging daar is ook geen sinecure.
We gunnen Martha daarom erg graag een dinsdagavond met iets meer rust. Maar we zullen haar beslist wel erg missen binnen onze vergadering.
Het is met een HEEL DANKBAAR GEVOEL dat wij van haar afscheid nemen als lid van het PKT.
Gelukkig blijft Martha nog steeds bereid indien nodig een helpende hand mee uit te steken. Typisch Martha trouwens.
Wij wensen Martha nog heel veel rustige dinsdagavonden samen met Etienne en nog veel momenten om van te kunnen genieten !
Guido Hendrickx

 

MATER CURIAE SANCTI JOSEPHI

 

hfamhob

Wat en plechtige tittel is dit ? Inderdaad, maar een heel doelbewuste keuze en misschien een beetje een minder courante wijze om iemand eer te bewijzen.
Een eretittel die ik graag aan Greet Dirckx (Janvier) zou willen geven. Zo’n lange staat van dienst ten dienste van de parochie…….weinigen zullen het haar nadoen. “ Moeder van de parochie Sint Jozef “ is dus zeker op zijn plaats.
Zes pastoors heeft ze “ versleten “ ! Maar dat verslijten moet je echt niet letterlijk nemen, want met haar innemende persoonlijkheid brengt ze bij mensen weinig sleet teweeg.
Wie herinnert zich nog het project “ Nieuw Parochiebeeld “ of “ NIPB “ . Het was geen lang leven gegund, maar desondanks was Greet er toen reeds actief mee bezig. Lucienne is vele jaren haar “ compagnonne de route “ geweest bij het mee besturen van de parochie.
Vanaf Pastoor De Meulenaere werd het een echt “ Parochieteam “ en ook erkend door de kerkelijke overheid.
Greet heeft vele linten van de tikmachiene versleten, door de ontelbare verslagen die ze heeft getikt. Er was uiteraard nog geen computer.
Haar inbreng tijdens vergaderingen was steeds gevat, want ze volgde aandachtig wat werd besproken, zelfs na een drukke dag van huishouden in orde brengen en voor (klein)kinderen zorgen. Zelf nuanceert ze dit wel eens. Maar wie mee met Greet rond de vergadertafel heeft gezeten, zal het beamen. Na de fusie van beide parochies volgde ook het samengaan van beide PT’s. Hierin heeft Greet zich steeds opgeworpen om toch de nodige aandacht te hebben voor de soms specifieke punten die Moretusburg aanbelangden. Zonder stemverheffing wist zij heel fijntjes de aandacht er op te vestigen.
Het is dikwijls veel te weinig naar buiten gekomen, maar Moretusburg en in het bijzonder de parochie mag Greet erg dankbaar zijn.
Heel vele jaren zorgde ze voor de koffie tijdens de vergaderingen, later samen met Martha. Uiteraard deca, zodat iedereen bij thuiskomst toch zeker nog goed kon slapen. Een servetje op tafel, een koekje erbij, een mooi servies…… het moest altijd tot in de puntjes zijn. Ook hiervoor heel veel dank aan Greet.
Het was niet enkel vergaderen. Kerk kuisen, onderhouden, klooster mee ombouwen tot pastorij, schilderen, boenen, aankopen doen……. Ik vergeet nog heel veel zaken.
Belangrijk om te onthouden uit ons laatste gesprek is dat Greet heel duidelijk aangaf dat ze dat allemaal altijd met heel veel plezier heeft gedaan.
Hugo heeft Greet dikwijls moeten missen om dat allemaal te kunnen doen. Maar heel dikwijls was hij ook actief betrokken natuurlijk, en dit op allerlei vlakken. Ook heel erg bedankt aan Hugo daarom.
Toen Greet aangaf dat het allemaal moeilijker werd om het nog te doen zoals ze het graag wil doen, wisten we reeds dat we haar gaan missen. Neen……. niet voor de koffie ( als zal het misschien in de toekomst oploskoffie zijn ) maar vooral als medewerker, als mens, als parochiaan, als diepgelovige christen, als MATER CURIAE SANCTI JOSEPHI
Greet : DANK JE WEL VOOR ALLES !!
Guido Hendrickx

EN ‘LAST BUT NOT LEAST’ FRANS VERVOORT

hfamhobHet PKT is niet alleen een ‘vrouwenzaak’. Dat getuigt de aanwezigheid van Frans Vervoort gedurende zovele jaren in ons team. Hoeveel termijnen hij er op heeft zitten, kan ik niet vertellen, maar ‘t is zeker dat hij heel lang aktief deel heeft uitgemaakt van ons PKT. En als ik aktief zeg,  bedoel ik ook AKTIEF!  Frans is een gedreven man, die opkomt voor de goede zaak en er zich ook concreet voor inzet! In ons PKT toonde hij dit door zijn aandacht voor ‘het doorgeven van je gelovig zijn aan je omgeving’, ook nu in onze tijd.
Hij kon er ons telkens weer op aanspreken: geven wij genoeg getuigenis van dat geloof? Frans uitte dit in zijn inzet in verschillende organisaties, en nu al verschillende jaren in OKRA. Bovendien was hij de praktische man die  mee zorg droeg voor het aansturen van de parochiekalenders, de bedevaart naar Gaverland, en alles wat zoal binnen en buiten het PKT moest georganiseerd worden.
‘Ik geef mijn plaats aan nieuw bloed’ zegde Frans op de laatste vergadering! Nieuwe mensen dus om ons team te inspireren. Renaat heeft alvast enkele van zijn taken overgenomen, maar Frans vervangen, neen, dat hebben we nog lang niet. Zijn inzet voor OKRA en andere werkingen stelden hem voor de keuze of hij nog verder mee stapte in ons PT. Wij waarderen zijn beslissing, maar zullen zijn inbreng en betrokkenheid zeker nog heel lang missen.
Frans, bedankt voor jouw geloofsgetuigenis en concrete inzet!
Francine Bollen
 

 


https://www.femma.be/nl/groep/hoboken-sint-jozef

 

AGENDA,

Prettig verlof

 

 


PERMANENTIE IN DE PASTORIJ , Columbusstraat 6.stjozef

 

De tweedehandswinkel/armoedebestrijding is open
op dinsdag van 10 uur tot 15.30 uur.
Pastoor Guido Tielemans is elke dinsdag aanwezig van 10.00 u. tot 12.00 u.
Hij is ook bereikbaar op tel. 03 828.97.
04 of gsm 0478.37.49.75
Leon en Francine Boeye-Bollen zijn bereikbaar op gsm  0485.18.40.17 of 0485.18.40.16